Du är inte ensam i din önskan om en bättre värld

Tack för att du tagit dig tiden att hitta hit.

Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller hur du kom i kontakt med mig ska du veta så är du så otroligt viktig.

Förändring sker inte över en natt, jag trodde naivt nog att världens hat och våld skulle försvinna när Obama svors in som president, men inte ens en man som han kan förändra världen till det bättre på egen hand.

Det är därför jag behöver dig. Jag kan inte förändra världen till det bättre helt själv, men tillsammans kan vi det.

Så varför gör jag det jag gör? Varför vill jag motivera och inspirera till att vi människor ska göra bra saker och anstränga oss i alla tänkbara sammanhang för att vara välvilliga och snälla? Det finns flera svar. Du kommer, genom denna blogg och nyhetsbrev få mer insikt i varför jag gör det jag gör. Varför just jag vill säga, påpeka eller inspirera dig till att göra bra saker, för dig själv och andra.

Men du kommer framförallt att ta del av insikter, nya tankesätt och förhoppningsvis motiveras och även kunna motivera andra till snällhet och välvillighet.

Det är för min skull, för din och för människor runt oss.

Tack för att du är här, för att du tar dig tiden att ta in, lyssna och för att du liksom jag vill utvecklas till det bättre.

”Om människan är den som förändrar och utvecklar världen, då måste vi förändra och utveckla människan”