Vi talar om så mycket, utan att tala om vad allt egentligen handlar om

”Det är ju bondförnuft, det är ju självklart”

”Ja det är helt självklart, varför har vi då så svårt att vara det?”

Konversationen utspelade sig mellan mig och en av ledarna på ett företag jag utbildade inom ledarskap. Som svar på min fråga till honom lutade han sig tillbaka och ryckte på axlarna.

 

Jag förklarade att det finns tre saker som är viktiga i livet (såväl som i ledarskap), det första är att vara snäll, det andra är att vara snäll och det tredje är att vara snäll.

För i grund och botten är våra individuella liv, våra företag och vår omvärld resultatet av de beteenden och ageranden vi har mot oss själva och mot människorna omkring oss.

Vad händer när vi har människor som inte har snällhet och välvilja som främsta prioritet i beslutsfattanden och handlingar?

Du vet, du har upplevt det i ditt liv, du har upplevt det på jobbet. Du har sett vad som händer. Du avskyr det.

Mer än 80 % av alla beslut vi människor fattar baseras på våra känslor.

Så vad händer när vi har människor som inte agerar med snällhet och välvilja i sina beslut eller sina handlingar?

Du vet. Och det är inget du vill uppleva igen.

Oavsett om det handlar om ledarskap, företagskultur, medarbetarengagemang, samarbeten, personlig utveckling och rätt attityd och inställning så bottnar allt i vårt agerande.

Om en chef agerar välvilligt mot sina medarbetare eller inte är skillnaden mellan ett framgångsrikt företag eller ett som går i konkurs. Om vi bryr oss om oss själva eller inte är skillnaden mellan att skapa attityden att nå dit vi faktiskt vill och skjuta upp och förneka våra drömmar.
Om bryr oss om människorna runt omkring oss eller inte är skillnaden på om människor mår bra eller inte.

Vi måste tala om det, vi måste prioritera det, vi måste anstränga oss för att skapa det vi vill ha eller nå dit vi vill, för i grund och botten handlar allt om snällhet och välvilja