Kommunikationsutveckling för chefer och ledare

Optimera din kommunikativa förmåga och ditt välvilliga ledarskap!

Filips coachning tar avstamp i koncept som ”ingen ska undvika kommunikativa utmaningar”, ”Ta plats och bli en förebild” och ”välvilja är grundförutsättningen för ditt och andras välmående och prestation” och hjälper er genom inspiration och konkreta verktyg att ta ert kommunikativa ledarskap till nästa nivå.

”Att våga ta plats som ledare och nå fram med ditt budskap är helt avgörande för att leda dina medarbetare”

Tal, retorik och motivationscoachning

Filip har livslång erfarenhet i vad det innebär att hantera den största kommunikativa utmaningen – att tala inför andra.

Vilka resultat du kan förvänta dig;

  1. Stärkt förståelse i psykologin bakom din utmaning och mental rådgivning för få modet att våga ta plats framför en publik.
  2. Tal och retoriska tekniker för att hantera din nervositet och utstråla mer självsäkerhet samtidigt som du får optimerad presentationsteknik. 

Välvillig ledarskapsutveckling

”Din framgång i att skapa högpresterande team ligger i hur du får dina medarbetare att må”

Att maximera sina medarbetares prestationsförmåga och välmående handlar om hur du som ledare kommunicerar och vilken kultur du skapar på er arbetsplats. 

Vilka resultat du kan förvänta dig;

  1. Insikt i det psykologiska effekterna av ditt kommunikativa ledarskap
  2. Konkreta kommunikativa råd som optimerar dina medarbetares prestation, välmående och skapar en högpresterande arbetsplatskultur.