Föreläsningar

Flera tusen har redan hört honom och fascinerats av Filips unika karisma, starka engagemang på scen och inspirerande budskap.

Vem du än är så kommer Filips budskap att motivera dig att förändra ditt och andras liv till det bättre.  

Att boka Filip är en upplevelse som kastar dig mellan skratt, eftertanke och djupt allvar.

Alla Filips föreläsningar speicalanpassas efter
önskemål om innehåll, vinkel och behov.

Konsten att våga tala inför andra

– ”Ingen har förändrat världen till det bättre, genom att vara tyst”

Filips historia av att leva ett liv begränsad av sin egen röst och hur han sedan kombinerade erfarenheterna av hans talhandikapp med retoriska kunskaper är en av den mest inspirerande retorikföreläsningar ni kanske någonsin kommer att höra.

Det finns få utmanande situationer som är så avgörande för vår karriär och personliga utveckling – som när vi ska tala inför andra. Men ändå skulle majoriteten av oss säga nej när vi ges chansen.

Boka Filip för att inspireras att våga ta steget från åskådarplats, upp på scenen och in i rampljuset.

I denna föreläsning får ni ta del av mentala rådgivning och konkreta tal – och presentationstekniker i att hantera nervositet, andning, röst och kroppsspråk för att optimera ditt framförande.

Ta steget du också!

Urval innehåll

– Psykologin bakom din nervositet och hur du hanterar den.

– Mental rådgivning för hur tränar upp ditt mod att våga ta plats och göra din röst hörd.

– Unika och konkreta tal och presentationstekniker som optimerar alla dina presentationer.

Tillägg vid förfrågan : 

– Formeln för en optimal tio sekunders pitch.

– Storytelling, din historia är ditt starkaste budskap.

The modern evolution of kindness

”The way you communicate is either lifesaving or life-taking”

Att våga trotsa sin stamning började för Filip med en enkel tanke ”att detta budskap var viktigare än rädslan att tala”.

Under större delen av Filips skolgång var illvilligt beteende från andra vardag. När Filip i vuxen ålder drabbades av en sjukdom som var en direkt andra människors tidigare ageranden i uppväxten så blev förståelsen för konsekvenserna av hur vi människor kommunicerar med varandra tydligt.   

Med målet att medvetandegöra och förändra vårt beteende och sätt att kommunicera ges ni i denna föreläsningen en av det viktigaste tankeställarna någonsin.

Med stöd i den moderna forskningen ges ni i denna föreläsning insikten i hur snällhet är den egenskap som får oss att må, samarbeta och prestera som bäst.

Men snällhet är inte bara en livräddande egenskap utan även en av de viktigaste grundförutsättningarna för att bygga sitt personliga varumärke, nå personlig framgång, skapa bra skolkultur som företagskultur och bygga ett bättre samhälle.

Filip talar om attityder och snällhet på ett nytt och modernt sätt. Filip delar med sig av sin personliga historia och bevisar hur snällhet och rätt attityd skapar välmående och framgång. Under denna föreläsning blir invändningar och fördomar om snällhet till förståelse om varför snällhet är vår viktigaste egenskap när det kommer till att både förändra ditt eget liv som världen till det bättre.

Boka den ”Den stammande retorikern”. Inspireras och få en tankeställare som vi alla behöver.

Urval innehåll
– Snällhet, människans vikigaste egenskap.

– Konsekvenserna av hur vi kommunicerar. 

– Grunden till elakhet och dålig attityd, och vägen till förändring.

– Snällhet, nyckeln till framgång.

Välvilligt ledarskap

”Din framgång som ledare ligger i hur du får dina medarbetare att känna”.

Det senaste studierna inom vad som skapar framgångsrika företag definieras av Harvardprofessorn Amy Edmonson; ”att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda”.

Den hemliga formeln stavades snällhet. Framgångsrika ledare är dem som kommunicerar empatiskt och uppmanar  sin arbetsplats att våga öppna upp och visa känslor.

Trots den senaste forskningen är dåliga chefer en av de främsta anledningarna till uppsägningar och att medarbetare mår dåligt på arbetsplatsen.

Vill du behålla din personal och öka deras motivation? Vill du förstå hur du bör kommunicera för att attrahera unga arbetstagare?

Gör då som Nordicstation, Coromatic m fl och boka Filip för en inspirerande ledarskapsföreläsning. Här får ni praktiska kommunikativa verktyg, retoriska insikter och inspiration kring varför och hur du som ledare kommuncierar välvilligt i ditt kommunikativa ledarskap för att få dina medarbetare att prestera, utvecklas och stanna kvar på er arbetsplats.

”I teknikens framsteg behövs de som arbetar för och med människor och vår potential, Filip är en sådan!” – Per Holknekt

”Filip Reineby är en fantastisk föreläsare och ger en ny vinkel till retorik. Han tar gårdagens kunskap och förmedlar det med morgondagens efterfrågan”

”Jag själv har varit och lyssnat på en massa föreläsningar om retorik och att hålla tal, men din föreläsning var den bästa jag varit på hittills! Du gav en ny vinkel till det hela och gjorde det hela fantastik givande och intressant!” – Södertörns Högskolas förenade ekonomer

”Filips föreläsning om vikten av välvilja borde vara obligatorisk för alla! Tack Filip för din mycket inspirerande föreläsning! Energin och inspiration! – Anna-Karin F Gunnarsson Mental coach

64F91078-A312-49FF-8AD1-6635477EAFB3