FöreläsningarGammal

Flera tusen har redan hört honom och fascinerats av Filips unika karisma, starka engagemang på scen och inspirerande budskap.

Vem du än är så kommer Filips budskap att motivera dig att förändra ditt och andras liv till det bättre.  

Att boka Filip är en upplevelse som kastar dig mellan skratt, eftertanke och djupt allvar.

Alla Filips föreläsningar speicalanpassas efter
önskemål om innehåll, vinkel och behov.

”I teknikens framsteg behövs de som arbetar för och med människor och vår potential, Filip är en sådan!”

– Per Holknekt

Konsten att våga tala inför andra- Din röst,nyckeln till din framgång

Filips unika kombination av livslång erfarenhet av sitt talhandikap och retoriska kunskaper ger er den mest unika och inspirerande retorikföreläsningen ni kanske någonsin kommer att höra!

Inspireras av Filips personliga berättelse om hur han genom utmanande studier inom retorik och genom finalplatsen i video-pitch tävlingen #unionenpitch 2017 fick insikten i hur vår egen röst är nyckeln till vår framgång.

Att göra din röst hörd i de mest utmanande av kommuniktiva situationer är det viktigaste du kan göra för din karriär och personliga utveckling. I denna föreläsning får ni ta del av tal – och presentationsteknik i att hantera andning, röst och nervositet för att optimera ditt framförande. Lär er att på bästa sätt pitcha ert varumärke och hur man vänder motgångar och nackdelar till framgång och fördelar.

Boka Filip för att inspireras att våga ta steget från åskådarplats, upp på scenen och in i rampljuset.

Urval innehåll
– Så får du modet att våga ta plats och våga göra din röst hörd.

– Från nackdel till fördel.

– Tal, pitch och presentationsteknik.

– Storytelling – din historia är ditt starkaste budskap.

Tillägg vid behov:

– Bemästra även de två andra mest kommunikativt utmanande situationerna, kalla samtal och nätverkande.

– Formeln för en optimal tio sekunders pitch.


”Filip Reineby är en fantastisk föreläsare och ger en ny vinkel till retorik. Han tar gårdagens kunskap och förmedlar det med morgondagens efterfrågan”

”Jag själv har varit och lyssnat på en massa föreläsningar om retorik och att hålla tal, men din föreläsning var den bästa jag varit på hittills! Du gav en ny vinkel till det hela och gjorde det hela fantastik givande och intressant!”

– Södertörns Högskolas förenade ekonomer


Snälla människor

”Snälla människor kan förbättra världen över en natt, elaka människor förbättrar den inte alls”. – Filip Reineby

Ta del av den kanske viktigaste av tankeställare!

Filips resa av att växa upp med ett talhandikapp, leva med konsekvenserna av mobbning och hur man genom snällhet når framgång är en tankeställare och inspiration alla behöver höra.

Välvilja är enligt vetenskapen den egenskap som får oss att må, samarbeta och prestera som bäst. Snällhet är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att bygga sitt personliga varumärke, nå personlig framgång, skapa god skolkultur som företagskultur och bygga ett bättre samhälle.

Trots detta är snällhet även vår moderna tids mest underskattade egenskap. Vi influeras att inte bry oss om andra, tro att snällhet är mesigt och att vi snabbare når framgång genom att vara elak och egoistisk…

Denna föreläsning är för er som önskar få er kanske viktigaste tankeställare. Filip talar om attityder och snällhet på ett nytt och modernt sätt. Filip delar med sig av sin personliga historia om hur hans liv formats av mobbning och vilka hemska konsekvenser som blir när vi elaka mot andra. Han bevisar hur snällhet och rätt attityd skapar framgång, vänder invändningar till förståelse, förklarar vad dålig attityd grundar sig i och ger er kommunikativa insikter kring hur illvillig kommunikation kontra välvillig kommunikation påverkar din framgång och ditt personliga varumärke.

Boka den ”Den stammande retorikern”. Inspireras och få en tankeställare som vi alla behöver.

Urval innehåll
– Rätt attityd och snällhet – människans vikigaste egenskaper.

– Från mobbningen som barn till psykisk ohälsa som vuxen

– Varför vi har en dålig attityd och hur du tränar dig att bli schysstare.

– Snällhet, din väg till framgång.


”Filips föreläsning om vikten av välvilja borde vara obligatorisk för alla! Tack Filip för din mycket inspirerande föreläsning! Energin och inspiration!

– Anna-Karin F Gunnarsson Mental coach


Välvilligt ledarskap

”Din framgång som ledare ligger i hur du får dina medarbetare att känna”.

Det senaste studierna inom vad som skapar framgångsrika företag definieras av Harvardprofessorn Amy Edmonson; ”att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda”.

Den hemliga formeln stavades snällhet. Framgångsrika ledare är dem som kommunicerar empatiskt och uppmanar  sin arbetsplats att våga öppna upp och visa känslor.

Trots den senaste forskningen är dåliga chefer en av de främsta anledningarna till uppsägningar och att medarbetare mår dåligt på arbetsplatsen.

Vill du behålla din personal och öka deras motivation? Vill du förstå hur du bör kommunicera för att attrahera unga arbetstagare?

Gör då som Nordicstation, Coromatic m fl och boka Filip för en inspirerande ledarskapsföreläsning. Här får ni praktiska kommunikativa verktyg, retoriska insikter och inspiration kring varför och hur du som ledare kommuncierar välvilligt i ditt kommunikativa ledarskap för att få dina medarbetare att prestera, utvecklas och stanna kvar på er arbetsplats.